Ми надамо Вам кваліфіковані консультації щодо здійснення процедури оцінювання відповідності продукції вітчизняного та іноземного виробництва технічним регламентам України:

 • безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. № 933;
 • безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. № 1149;
 • з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 785;
 • пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 967.

    З нашою допомогою Ви зможете здійснити декларування відповідності продукції в Україні

    Порядки оцінювання відповідності продукції згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності

Скорочення за текстом: В - виробник
ВЛ - випробувальна лабораторія
ВЦ - випробувальний центр
ДВ - декларація відповідності
ЕВ - експертний висновок
ЗВТ - засіб вимірювальної техніки
ІН - ідентифікаційний номер
МВ - методичні вказівки
НААУ - Національна агенція акредитації України
НД - нормативний документ
НЗВ - Національний знак відповідності
ОА - орган акредитації
ОВ - обстеження виробництва
ОІВ - об’єкт інтелектуальної власності
ОПВ - об’єкт промислової власності
ОС - орган з сертифікації
ПО - призначений орган
СУЯ - система управління якістю
ТД - технічна документація
ТЗ - технічне завдання;
ТК - технічний контроль
ТП - технічна пропозиція
ТН - технічний нагляд
ТР - технічний регламент
ТУ - технічні умови
ТУ - технічні умови
УКТЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньої економічної діяльності
УПВ - уповноважений представник виробника
УкрСЕПРО - Українська система сертифікації продукції

Назва та призначення модулів
Модуль A (внутрішній контроль виробництва ОПВ) Модуль A1 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування ОПВ) Модуль A2 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування ОПВ через довільні інтервали часу)
Спосіб здійснення
В виконує зобов'язання стосовно ТД, виробництва ОПВ та контролю за ними для забезпечення відповідності ОПВ ТР, маркування та складання ДВ Модуль А у сукупності з вимогою щодо проведення одного чи кількох випробувань однієї чи кількох характерних властивостей кожного зразка ОПВ з метою перевірки його відповідності вимогам ТР Модуль А у сукупності з контролюваннямі випробуванням ОПВ через довільні інтервали часу
Перелік документів В та вимоги до них
ТД у складі:
 • загальний опис ОПВ за функціональним призначенням та застосуванням;
 • технічний проект з виробничими кресленнями, схемами елементів, складальних одиниць, принциповими електричними схемами;
 • описи та пояснення щодо креслень і схем;
 • перелік національних стандартів із зазначенням їх частин, які, в разі добровільного застосування, є доказом відповідності ОПВ вимогам ТР;
 • результати проектних розрахунків, випробувань;
 • протоколи випробувань.
Залучення третьої сторони (ПО)
Не залучається Може бути залучена до випробувань
Заключні документи та їх розробник
В складає ДВ з урахуванням необхідності ідентифікації ОПВ, стосовно якого вона складена
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
УПВ наносить маркування НЗВ на кожний окремий зразок ОПВ Так само як в модулі А з додатковим нанесенням ІН ПО за його дозволом на кожний зразок ОПВ
Термін зберігання документів
ДВ разом з ТД зберігається протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ОПВ

Назва та призначення модуля
Модуль В (перевірка типу)
Способи здійснення
1. Випробування зразка ОПВ
2. Оцінка відповідності технічного проекту ОПВ шляхом експертизи ТД і підтверджуючих документів та випробування однієї або кількох критичних частин зразка ОПВ
3. Оцінка відповідності технічного проекту ОПВ шляхом експертизи ТД та інших документів без випробування зразка ОПВ
Перелік документів виробника та вимоги до них
Заявка на перевірку типу ОПВ;
ТД (тільки для способу 2 та 3);
Зразки ОПВ в кількості, що необхідна для проведення випробувань. ПО може використовувати додаткові зразки продукції;
Документи, що підтверджують відповідність рішень технічного проекту (тільки для способу 2 та 3) вимогам ТР, якщо стандарти з переліку національних не застосовувались;
ТД повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва та застосування ОПВ, містити інформацію для встановлення його відповідності вимогам ТР і містити:
 • загальний опис ОПВ;
 • технічний проект, виробничі креслення, схеми елементів, складальних одиниць, принципові електричні схеми;
 • описи та пояснення щодо креслень і схем та такі, що стосуються застосування ОПВ;
 • перелік національних стандартів із зазначенням їх частин, які, в разі їх застосування, є доказом відповідності ОПВ вимогам ТР;
 • результати проектних розрахунків, випробувань;
 • протоколи випробувань.
Залучення третьої сторони (ПО)
Залучається ПО стосовно ОПВ для:
 • проведення експертизи ТД;
 • перевірки типового зразка ОПВ або кількох зразків з метою підтвердження факту їх виготовлення згідно з технічним проектом;
 • визначення елементів зразка ОПВ, спроектованих відповідно до вимог стандартів з переліку національних стандартів та без дотримання їх вимог;
 • проведення перевірки та випробувань, необхідних для оцінки правильності застосування стандартів з переліку національних;
 • проведення перевірки та випробувань для підтвердження відповідності прийнятих В рішень вимогам ТР, якщо стандарти з переліку національних стандартів не застосовувались;
 • узгодження із заявником місця проведення перевірки та випробувань;
 • оформлення звіту про оцінку, в якому наведені дані про проведену роботу та отримані результати.

Оприлюднення відомостей, що містяться у зазначеному звіті, забороняється, за винятком подання на запит органу, що його призначив.
Заключні документи та їх розробник
ПО видає В сертифікат перевірки типу, у якому зазначаються:
 • найменування і адреса В;
 • результати проведених перевірок;
 • умови дії сертифіката (у разі необхідності);
 • дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка ОПВ.

Будь-які зміни перевіреного типового зразка ОПВ, які підлягають додатковій перевірці, оформлюються у вигляді додаткового схвалення у формі додатка до оригіналу сертифіката перевірки типу.
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
Не зазначено. Див. інші модулі, які застосовуються сукупно з модулем В
Термін зберігання документів
ПО зберігає до закінчення терміну дії сертифіката перевірки типу його копію разом з додатками та комплект документів, включаючи подані В. УПВ зберігає разом з ТД копію сертифіката перевірки типу та додатки до нього протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ОПВ.

Назва та призначення модулів
Модуль C (відповідність типові за результатами внутрішнього контролю виробництва) Модуль C1(Так само як в модулі С сукупно з вимогою щодо проведення одного чи кількох випробувань однієї чи кількох характерних властивостей кожного зразка ОПВ) Модуль C2(Так само як в модулі С сукупно з вимогою щодо проведення перевірки ОПВ під наглядом через довільні інтервали часу)
Спосіб здійснення
Виробник на підставі способів модуля В гарантує, що ОПВ відповідає його типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та вимогам ТР, який до нього застосовується Так само, як в модулі С сукупно з випробуванням Так само, як в модулі С сукупно з контролем ОПВ через довільні інтервали часу
Перелік документів В та вимоги до них
Такі ж, що в модулі В
Залучення третьої сторони (ПО)
Залучається до дій, пов’яза-них з виконанням модуля В Так само, як в модулі С сукупно з проведенням випробувань акредитованою ВЛ самого В або ПО
Заключні документи та їх розробник
Такий же сертифікат ПО як в модулі В. В або його УПВ складає ДВ з огляду на необхідність ідентифікації зразка ОПВ Так само, як в модулі С Так само, як в модулі С
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
В або його УПВ наносить маркування НЗВ на кожний окремий зразок ОПВ, який відповідає типовому зразку ОПВ, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам ТР
Термін зберігання документів
Так само, як в модулі В

Назва та призначення модуля
Модуль D (відповідність типові ОПВ шляхом забезпечення належної якості виробництва) Модуль D1 (забезпечення належної якості виробництва)
Способи здійснення
Сукупно із способами за модулем В виробник гарантує, що ОПВ відповідають типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняють вимогам ТР, які до них застосовуються Сукупно із способами за модулем В виробник гарантує, що ОПВ відповідають типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняють вимогам ТР, які до них застосовуються В гарантує, що ОПВ задовольняють вимогам ТР, які до них застосовуються
Перелік документів В та вимоги до них
Ті ж самі, що в модулі В в сукупності із заявкою УПВ до обраного ним за власним вибором ПО щодо оцінки відповідності СУЯ В вимогам цього ТР, в якій повинні бути наведені:
 • найменування і адреса В та його УПВ;
 • технічний проект, виробничі креслення, схеми елементів, складальних одиниць, принципові електричні схеми;письмове підтвердження, що така заявка не подана іншому ПО.

До заявки повинні бути додані:
 • інформація про ОПВ;
 • ТД на перевірений тип ОПВ та копія сертифіката перевірки типу;
 • документи щодо функціонування СУЯ, в яких повинні бути визначені цілі СУЯ та її організаційної структури;
 • рівень відповідальності і кваліфікації керівного персоналу В у питанні визначення якості ОПВ;
 • методи виробництва ОПВ, контролю та забезпечення їх якості;
 • процеси та дії, що відбуваються при виробництві ОПВ;
 • контроль і випробування, які повинні проводитися на всіх стадіях виробництва ОПВ, та їх періодичність;
 • результати інспекційних перевірок;
 • дані про випробування та калібрування ЗВТ;
 • дії В щодо кваліфікації персоналу;
 • засоби постійного контролю, що використовуються В для забезпечення виробництва ОПВ належної якості та ефективного функціонування СУЯ
Ті ж самі, що в модулі D, без застосування модуля В і подання УПВ замість ТД на перевірений тип ОПВ ТД для внутрішнього контролю виробництва:
 • загальний опис ОПВ;
 • технічний проект і виробничі креслення, схеми елементів, скла-дальних вузлів, принципові електричні схеми;
 • описи та пояснення щодо креслень і схем та застосування ОПВ;
 • список стандартів з переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності ОПВ вимогам ТР
Залучення третьої сторони (ПО)
Залучається тільки для модуля D з виконання дій, передбачених в модулі В, та пов’язаних з оцінкою СУЯ за вимогами ДСТУ ISO 9001 (за винятком пункту 7.3) та додатковими вимогами, викладеними у відповідних ТР на ОПВ. ПО проводить оцінку СУЯ та змін до неї шляхом аналізу поданих документів та на місці. До складу комісії з оцінки СУЯ повинен входити спеціаліст з досвідом оцінки відповідних ОПВ, технології їх виробництва та знанням вимог ТР
Заключні документи та їх розробник
Тільки для модуля D. ПО надає сертифікат, передбачений модулем В.
Для модуля D та D1. ПО складає Рішення щодо схвалення або відмови у схваленні СУЯ на підставі протоколу випробувань та/або звіту.
УПВ складає ДВ для забезпечення ідентифікації зразка ОПВ.
ПО подає інформацію:
 • до органу, що його призначив, стосовно рішення про схвалення СУЯ, яке він видав або відкликав, а також, періодично чи на запит, стосовно переліку рішень, які він відхиляв, зупиняв дію або встановлював щодо них обмеження;
 • до інших призначених органів-стосовно відмови у видачі рішень про схвалення СУЯ, її відхилення, відкликання, зупинення та встановлення обмеження до неї;
 • до інших призначених органів за запитом-стосовно рішення про схвалення СУЯ
Нагляд за функціонуванням системи якості виробництва ОПВ
ПО здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ шляхом проведення періодичних інспекційних перевірок щодо підтримання СУЯ в робочому стані, в тому числі без попередження В
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
В або УПВ наносить маркування НЗВ та ІН ПО на кожний окремий зразок ОПВ, що відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам ТР, які до нього застосовуються В або УПВ наносить маркування НЗВ на кожний окремий зразок ОПВ, що задовольняє вимогам ТР, які до нього застосовуються, разом з ІН ПО
Термін зберігання документів
Тільки за модулем D ПО надає сертифікат, передбачений модулем В. ДВ разом з ТД зберігають 10 років після виготовлення останнього зразка ОПВ

Назва та призначення модулів
Модуль Е (відповідність типові шляхом забезпечення належної якості ОПВ) Модуль Е1 (забезпечення належної якості остаточного контролю та випробування ОПВ)
Способи здійснення
Сукупно із способами за модулем В виробник гарантує, що ОПВ відповідають типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняють вимогам ТР, які до них застосовуються В гарантує, що ОПВ задовольняє вимогам ТР, які до нього застосовуються
Перелік документів В та вимоги до них
Ті ж самі, що в модулі В сукупно із заявкою УПВ до ПО, обраного ним за власним вибором, щодо оцінки відповідності СУЯ В вимогам ТР, які до нього застосовуються, з наведенням в ній:
 • найменування і адреси В і його УПВ;
 • письмового підтвердження, що подібна заявка не подана до іншого ПО.

До заявки повинні бути додані:
 • інформація про ОПВ;
 • ТД на перевірений тип ОПВ;
 • копія сертифіката перевірки типу;
 • документація щодо функціонування СУЯ з інформацією стосовно цілей СУЯ та її організаційної структури;
 • рівня відповідальності і кваліфікації керівного персоналу В у питанні визначення якості ОПВ;
 • контролю і випробувань, які повинні проводитися на всіх стадіях виробництва ОПВ, а також щодо їх періодичності;
 • результатів інспекційних перевірок СУЯ;
 • даних про повірку та калібрування ЗВТ;
 • звітів про кваліфікацію персоналу В;
 • засобів постійного контролю, що використовуються для забезпечення виробництва ОПВ належної якості та ефективного функціонування СУЯ;
 • дії В щодо кваліфікації персоналу;
 • підтверджень, що застосування СУЯ забезпечує відповідність ОПВ типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та вимогам ТР, які до них застосовуються
Теж, що в Е, окрім того, що модуль В не застосовується, і замість ТД на перевірений тип ВУП подає ТД для внутрішнього контролю виробництва, а саме:
 • загальний опис ОПВ;
 • технічний проект і виробничі креслення, схеми елементів, складальних вузлів, принципові електричні схеми;
 • описи та пояснення щодо креслень і схем та застосування ОПВ;
 • перелік стандартів з переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності ОПВ вимогам ТР
Залучення третьої сторони (ПО)
Залучається тільки для модуля Е з виконання дій, передбачених в модулі В, та пов’язаних з оцінкою СУЯ за вимогами ДСТУ ISO 9001 (за винятком пунктів 7.1, 7.2.3, 7.3 7.4, 7.5.1-7.5.3) та додатковими вимогами, викладеними у відповідних ТР на ОПВ. ПО проводить оцінку СУЯ та змін до неї шляхом аналізу поданих документів та на місці. При перевірці на місті встановлюється додаткова вимога стосовно методів виробництва ОПВ, контролю та забезпечення їх якості, процесів та дій, що відбуваються на виробництві. До складу комісії з оцінки СУЯ повинен входити спеціаліст з досвідом оцінки відповідних ОПВ, технології їх виробництва та знанням вимог ТР
Заключні документи та їх розробник
Тільки для модуля Е ПО надає сертифікат, передбачений модулем В.
Для модулів Е та Е1 ПО складає Рішення щодо схвалення або відмови у схваленні СУЯ на підставі протоколу випробувань та/або звіту. УПВ складає ДВ для забезпечення необхідності ідентифікації зразка ОПВ.
ПО подає інформацію:
 • до органу, що його призначив, стосовно рішення про схвалення СУЯ, яке він видав або відкликав, а також, періодично чи на запит, стосовно переліку рішень, які він відхиляв, зупиняв дію або встановлював щодо них обмеження;
 • до інших призначених органів-стосовно відмови у видачі рішень про схвалення СУЯ, її відхилення, відкликання, зупинення та встановлення обмеження до неї;
 • до інших призначених органів за запитом-стосовно рішення про схвалення СУЯ
Нагляд за функціонуванням системи якості виробництва ОПВ
ПО здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ, періодично проводить інспекційні перевірки щодо підтримання СУЯ в робочому стані, в тому числі перевірки без попередження В
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
УПВ наносить маркування НЗВ та ідентифікаційний номер ПО на кожний окремий зразок ОПВ, що відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам ТР
Термін зберігання документів
Тільки для модуля Е ПО надає сертифікат, передбачений модулем В. ДВ разом з ТД 10 років після виготовлення останнього зразка ОПВ.

Назва та призначення модулів
Модуль F (відповідність типові за результатами перевірки продукції) Модуль F1 (установлення відповідності продукції за результатами перевірки)
Способи здійснення
Сукупно із способами за модулем B виробник гарантує, що ОПВ відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам ТР, які до нього застосовуються. Відповідність ОПВ типові встановлюється за вибором В шляхом здійснення ПО або контролю і проведення випробувань кожного зразка ОПВ, або шляхом контролю і випробувань із застосуванням методу випадкового відбору зразків ОПВ. В гарантує, що ОПВ відповідає вимогам ТР, які до нього застосовуються
Перелік документів В та вимоги до них
Ті ж самі, що в модулі В.
Окремі вимоги модуля F щодо подання заявки до ПО в [44] не зазначені навіть. Треба діяти за вимогою конкретного ТР на ОПВ.
В вживає заходів щодо виробництва ОПВ та контролю за ним для забезпечення:
 • відповідності вироблених ОПВ типовому зразку;
 • однорідності партії ОПВ, якщо він надає ОПВ для перевірки у вигляді однорідних партій
Ті ж самі, що в модулі F, за виключенням того, що модуль В не застосовується.
УПВ надає ТД для внутрішнього контролю виробництва в обсязі вимог модуля Е1 для забезпечення:
 • встановлення вимог, що застосовуються до відповідного ОПВ, в тому числі до його проектування, виду виробництва та застосування ОПВ;
 • можливості оцінки відповідності ОПВ вимогам ТР, які до нього застосовуються;
 • здійснення аналізу результатів оцінки ризиків
Залучення третьої сторони (ПО)
Залучається до дій, пов’язаних з виконанням модуля В. Окрім того, ПО контролює та випробує кожний зразок ОПВ за відповідними стандартами з переліку національних стандартів або рівноцінному випробуванню з метою встановлення відповідності типові, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та вимогам ТР. За відсутності відповідного стандарту ПО приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань. ПО відповідно до вимог ТР методом випадковості відбирає зразок ОПВ з кожної партії, здійснює контроль та проводить його випробування, як це передбачено відповідними стандартами з переліку національних стандартів, або проводить рівноцінні випробування з метою встановлення відповідності кожного відібраного зразка ОПВ вимогам ТР. За відсутності відповідного стандарту ПО приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань. Якщо партія ОПВ не відповідає встановленим вимогам ТР, ПО або визначений законодавством орган виконавчої влади застосовує заходи для запобігання її розміщенню на ринку
Заключні документи та їх розробник
ПО приймає рішення щодо схвалення контрольованої партії ОПВ. Тільки для модуля F ПО надає сертифікат, передбачений модулем В. Для модулів F та F1 ПО надає сертифікат відповідності на партію ОПВ, яка відповідає встановленим вимогам, та наносить на кожний зразок ОПВ із схваленої партії, за винятком тих, що не відповідають встановленим вимогам, свій ІН або надає право його нанесення В або УПВ. УПВ складає ДВ на кожний зразок продукції для забезпечення ідентифікації зразка ОПВ
Нагляд за функціонуванням системи якості виробництва ОПВ
Не здійснюється, але у разі неодноразового виявлення невідповідності партії ОПВ встановленим вимогам ПО може запровадити перевірки кожного зразка
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
УПВ наносить маркування НЗВ незалежно від способу перевірки на кожний окремий зразок ОПВ, що відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки типу (для F1 відповідність типовому зразку та наявність цього сертифікату не зазначені), та задовольняє вимогам ТР разом з ІН ПО. ПО може наносити свій ІН сам. За згодою ПО його ІН може наноситись на ОПВ в процесі їх виробництва
Термін зберігання документів
УПВ зберігає сертифікат відповідност та ДВ протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ОПВ і подає на запит визначених законодавством України органів виконавчої влади їх копії для перевірки

Назва та призначення модулів
Модуль G (відповідність одиниці продукції)
Способи здійснення
В гарантує, що ОПВ, на який видано сертифікат відповідності, за результатами випробувань відповідає вимогам ТР, які до нього застосовуються
Перелік документів В та вимоги до них
УПВ розробляє ТД для внутрішнього контролю виробництва, а саме:
 • загальний опис ОПВ;
 • технічний проект і виробничі креслення складальних одиниць, принципові електричні схеми;
 • описи та пояснення щодо креслень, схем та застосування ОПВ;
 • список стандартів з переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності ОПВ вимогам ТР
Залучення третьої сторони (ПО)
Залучається для здійснення чи організації контролю та проведення випробувань зразка ОПВ згідно з відповідним стандартом (стандартами) з переліку національних стандартів або рівноцінних випробувань для перевірки відповідності кожного зразка вимогам ТР. У разі відсутності відповідного стандарту ПО приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань
Заключні документи та їх розробник
ПО видає заявникові сертифікат відповідності та наносить на кожну перевірену одиницю ОПВ свій ІН або надає право його нанесення В
Нагляд за функціонуванням системи якості виробництва ОПВ
Не зазначено в [44] (див. вимоги окремих ТР)
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
УПВ наносить маркування НЗВ на кожну одиницю ОПВ, який відповідає вимогам ТР разом з ІН ПО
Термін зберігання документів
ПО зберігає до закінчення строку дії сертифіката перевірки типу його копію разом з додатками та комплектами документів, включаючи подані В. УПВ зберігає сертифікат відповідності ДВ разом з ТД протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ОПВ

Назва та призначення модулів
Модуль H (цілковите забезпечення якості)
Способи здійснення
В гарантує, що ОПВ відповідає вимогам ТР, які до нього застосовуються. В повинен застосувати схвалену згідно з виданим ПО сертифікатом на СУЯ для проектування, виробництва, контролю та випробувань готових ОПВ, нагляд за якими він здійснює
Перелік документів В та вимоги до них
УПВ подає до обраного за власним вибором ПО заявку щодо оцінки його СУЯ, що застосовується під час виробництва ОПВ, яка повинна містити: найменування і адресу виробника, а також у разі подання заявки УПВ-його найменування і адресу; письмове підтвердження, що така заявка не подавалася до іншого ПО. До заявки повинні бути додані:
 • документи з функціонування СУЯ;
 • ТД на продукцію, яка повинна містити:
 • загальний опис ОПВ;
 • технічний проект, виробничі креслення складальних одиниць, принципові електричні схеми;
 • описи та пояснення щодо креслень, схем та особливостей застосування ОПВ;
 • список стандартів з переліку національних стандартів, які в разі застосування є доказом відповідності ОПВ вимогам ТР, із зазначенням їх застосованих частин;
 • результати проектних розрахунків, проведеного контролю; протоколи випробувань.

Документи з функціонування СУЯ повинні містити:
 • цілі СУЯ та її організаційну структуру;
 • визначення рівня відповідальності і кваліфікації керівного персоналу В у питанні визначення якості ОПВ;
 • технічні норми на проектування, включаючи стандарти з переліку національних стандартів, які застосовуються;
 • методи контролю та перевірки правильності проектних рішень, процесів і систематичних дій, які застосовуються на стадії проектування ОПВ;
 • методи виробництва, контролю якості та методів її забезпечення, систематичних процесів та дій, що повинні застосовуватися на виробництві;
 • методи контролю і випробувань, які повинні проводитися на всіх стадіях виробництва ОПВ, та їх періодичність;
 • результати інспекційних перевірок і випробувань;
 • даних про калібрування ЗВТ, що використовуються для забезпечення виробництва ОПВ належної якості та ефективного функціонування СУЯ;
 • відомості про кваліфікацію персоналу
Залучення третьої сторони (ПО)
Залучається для здійснення чи організації контролю та проведення випробувань зразка ОПВ згідно з відповідним стандартом (стандартами) з переліку національних стандартів або рівноцінних випробувань для перевірки відповідності кожного зразка вимогам ТР. У разі відсутності відповідного стандарту ПО приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань
Заключні документи та їх розробник
ПО проводить оцінку СУЯ та змін до неї для встановлення її відповідності вимогам, визначеним у її документах, у застосовному ТР та стандартах з переліку національних. СУЯ вважається такою, що відповідає зазначеним вимогам, у разі засвідчення її відповідності ДСТУ ISO 9001 та додатковим вимогам, викладеним у відповідному модулі оцінки відповідності ОПВ. За відсутності відповідного стандарту ПО приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань для забезпечення відповідності вимогам ТР, що застосовуються до ОПВ.
ПО утворює комісію для оцінки СУЯ, до складу якої повинен входити спеціаліст з досвідом оцінки конкретного типу ОПВ, технології його виробництва та знанням вимог ТР. Процедура передбачає проведення перевірки на підприємстві В.
Заключні документи та їх розробник
ПО видає В звіт про результати перевірок, протокол випробувань (у разі їх проведення), висновки за результатами оцінки СУЯ і обґрунтоване рішення щодо схвалення або відмови у схваленні СУЯ. ПО подає інформацію до органу, що його призначив, та іншим ПО щодо рішень про схвалення СУЯ (тільки для органу, що призначив), відмови у видачі рішень про схвалення, відхилення, зупинення дії СУЯ або встановлення її обмеження. УПВ складає ДВ для забезпечення необхідності ідентифікації зразка ОПВ
Нагляд за функціонуванням системи якості виробництва ОПВ
ПО здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ з метою перевірки виконання В передбачених нею зобов'язань; періодично проводить перевірку підтримання В стану СУЯ; може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження В, під час яких, у разі необхідності, проводить або вимагає від В проведення випробувань ОПВ
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
УПВ наносить маркування НЗВ на кожний окремий зразок ОПВ, що відповідає вимогам ТР, разом з ІН ПО
Термін зберігання документів
УПВ зберігає необхідну документацію (див документи виробника), документи про зміни в ній, рішення та звіти ПО, ДВ протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ОПВ і подає на запит визначених законодавством органів виконавчої влади їх копії для перевірки

Назва та призначення модуля
Модуль H1 (цілковите забезпечення якості та перевірка проектування)
Способи здійснення
В гарантує, що ОПВ відповідає вимогам ТР, які до них застосовуються
Перелік документів В та вимоги до них
УПВ подає до ПО заявку на перевірку проекту, яка повинна містити:
 • найменування і адресу виробника, а також у разі подання заявки УПВ-його найменування і адресу;
 • письмове підтвердження, що така ж заявка не подана до іншого ПО.

До заявки повинні бути додані такі ж документи, що й для модуля Н.
Залучення третьої сторони (ПО)
ПО проводить експертизу заявки з доданими до неї документами В і перевірку на підприємстві В та робить висновок щодо відповідності проектування вимогам ТР.
Система вважається такою, що відповідає зазначеним вимогам, у разі засвідчення відповідності ДСТУ ISO 9001 та додатковим вимогам, викладеним у відповідних ТР на ОПВ.
ПО здійснює заходи із створення комісії, аналогічні з викладеними в модулі Н.
ПО зберігає до закінчення терміну дії сертифіката перевірки проекту його копію, додатки та доповнення, документи, надані виробником.
ПО подає інформацію:
 • до органу, що призначає-щодо сертифікату перевірки проекту, який він надав та відкликав, додатків до нього, а також, періодично чи на запит, щодо переліку рішень, які він відхилив, зупинив дію або встановив обмеження;
 • до інших ПО-щодо відмови у видачі сертифікату перевірки проекту, відхилення, відкликання, зупинки дії або встановлення щодо нього обмеження, та, за запитом,-щодо рішення про схвалення СУЯ
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
ПО видає виробнику звіт про результати перевірок та протокол випробувань (у разі проведення), висновки за результатами оцінки і обґрунтоване рішення щодо схвалення або відмови у схваленні СУЯ.
УПВ складає ДВ для забезпечення необхідності ідентифікації зразка ОПВ. Якщо за результатами експертизи встановлено відповідність ОПВ вимогам ТР, ПО видає сертифікат перевірки проекту, у якому зазначаються:
 • найменування та адреса виробника;
 • результати проведених перевірок;
 • умови дії сертифіката;
 • дані, необхідні для ідентифікації перевіреного проекту.

Сертифікат може мати один чи декілька додатків та повинен містити інформацію в обсязі, достатньому для оцінки відповідності виготовлених ОПВ досліджуваному проекту та здійснення контролю під час функціонування ОПВ. Якщо проект не відповідає вимогам ТР, ПО відмовляє у видачі сертифіката перевірки проекту та повідомляє у десятиденний строк про це В з обґрунтуванням причини.
Нагляд за функціонуванням СУЯ виробництва ОПВ
ПО здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ з метою перевірки виконання з боку В передбачених нею зобов'язань; періодично проводить перевірку підтримання В стану СУЯ; може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження В, під час яких у разі необхідності проводить або вимагає від В проведення випробувань ОПВ
Порядок та відповідальні за маркування НЗВ
УПВ наносить маркування НЗВ на кожний окремий зразок ОПВ, що відповідає вимогам ТР разом з ІН ПО.
Термін зберігання документів
УПВ зберігає документи В, документацію про зміни, рішення і звіти ПО ДВ протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ОПВ, надає їх копії для перевірки до призначених законодавством України органів виконавчої влади. ПО зберігає до закінчення терміну дії сертифіката перевірки проекту його копію, додатки та доповнення, а також документацію, надану виробником
Співробітництво з нами надасть Вам упененості в умовах сучасної жорстокої конкуренції!

Ми це гарантуемо!