Процедури з сертифікації, які ми виконаємо для Вас у повному обсязі, передбаченому схемами сертифікації Системи УкрСЕПРО:

  Приймання та розгляд заявки на сертифікацію продукції за обраною Вами схемою
  Приймання та розгляд заявки на сертифікацію (оцінку)системи управління якістю
  Аналіз матеріалів заявки на сертифікацію продукції та прийняття рішення за нею
  Аналіз матеріалів заявки на сертифікацію (оцінку) системи управління якістю та прийняття рішення за нею
  Попередній аудит (попередня оцінка) системи управління якістю виробника
  Відбирання та ідентифікація зразків продукції для сертифікаційних випробувань
  Обстеження виробництва
  Заключний аудит (заключна оцінка) системи управління якістю виробника
  Сертифікаційні випробування зразків продукції
  Аналіз отриманих результатів попередніх процедур з сертифікації та прийняття рішення про можливість надання сертифікатів відповідності
  Надання сертифіката відповідності на продукцію терміном дії, передбаченим застосованою схемою сертифікації
  Надання сертифіката відповідності на систему управління якістю терміном дії, передбаченим застосованою схемою сертифікації
  Укладання ліцензійної угоди на сертифіковану продукцію
  Укладання ліцензійної угоди на сертифіковану систему управління якістю
  Технічний нагляд за сертифікованою продукцією виробника
  Технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю виробника

  Схеми сертифікації та процеси їх реалізації за правилами системи сертифікації УкрСЕПРО

Визнання сертифікатів відповідності іноземних виробників

Особливості схеми Термін дії свідоцтва про визнання до 6 місяців. За процедурою 6 виконується тільки ідентифікація продукції в обсязі ввезеної в Україну партії продукції. В разі відсутності необхідних підстав для визнання сертифіката відповідності орган приймає рішення про проведення сертифікації продукції за схемою сертифікації партії продукції.

Сертифікація партії продукції або одиничного виробу

Особливості схеми Термін дії сертифіката відповідності 3-6 місяців. Дія сертифіката відповідності розповсюджується тільки на партію продукції або одиничний виріб з ідентифікацією серійних номерів виробів або загального обсягу партії в одиницях її виміру. Сертифікат на залишки продукції орган надає за результатами повторно проведеної процедури ідентифікації.

Сертифікація продукції, що виробляється серійно, без обстеження виробництва

Особливості схеми Термін дії сертифіката відповідності 1 рік. Процедура 15 проводиться тільки шляхом виконання процедури 9 в повному обсязі. Орган розглядає можливість зарахування протоколу випробувань за процедурою 15 з метою надання сертифіката відповідності на наступний термін.

Сертифікація продукції, що виробляється серійно з обстеженням виробництва

Особливості схеми Термін дії сертифіката відповідності 2 роки. Процедура 15 виконується щорічно із застосуванням процедур 7 або 9 за бажанням заявника на підставі аналізу економічної доцільності їх застосування. Орган розглядає можливість зарахування протоколу випробувань за останньою процедурою 15 з метою надання сертифіката відповідності на наступний термін. 

Сертифікація продукції, що виробляється серійно з одночасною сертифікацією системи управління якістю виробника

Особливості схеми Терміни дії сертифікатів відповідності на продукцію та на систему управління якістю 5 років. Процедури 15 та 16 виконуються щорічно із застосуванням процедур 7 та 8. Орган розглядає можливість зарахування результатів останніх процедур 7 та 8 для надання сертифікатів відповідності на наступний термін з обов’язковим виконанням процедур 9 та 10.

Сертифікація продукції, що виробляється серійно з одночасною оцінкою системи управління якістю

Особливості схеми Термін дії сертифіката відповідності на продукцію 5 років. Сертифікат на систему управління якістю не надається.Процедура 15 виконується щорічно із застосуванням процедур 8 або 9 за бажанням заявника на підставі аналізу економічної доцільності їх застосування. Орган розглядає можливість зарахування результатів процедур 8 та 9 для надання сертифіката на продукцію на наступний термін.

Сертифікація системи управління якістю виробника

Особливості схеми Термін дії сертифіката відповідності на систему управління якістю 5 років. Процедура 16 виконується щорічно із застосуванням процедури 8. Орган розглядає можливість зарахування результатів останньої процедури 16 для надання сертифіката відповідності на наступний термін.
Співробітництво з нами надасть Вам упененості в умовах сучасної жорстокої конкуренції!

Ми це гарантуемо!